Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ontwerpwedstrijd Call for Cyborgs, inclusief tentoonstelling ROBOT LOVE Eindhoven 2018, hierna genoemd‘ontwerpwedstrijd’

2. Met het inzenden van een ontwerp voor de ontwerpwedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Dutch Design Foundation en Stichting Niet Normaal zijn de partijen die de ontwerpwedstrijd organiseren, hierna genoemd ‘de organiserende partijen’.

4. De organiserende partijen is gemachtigd een deelnemer te diskwalificeren als deze zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden.

5. Alle communicatie gerelateerd aan de ontwerpwedstrijd, inclusief de inzendingen voor deelname, is opgesteld in Engels of Nederlands.

Deelname
1. Deelname aan deze ontwerpwedstrijd is open voor iedereen met een goed idee/concept dat voldoet aan de eisen zoals omschreven in de ontwerpbriefing.

2. Werknemers en stagiaires van de organiserende partijen en andere partijen die betrokken zijn bij het organiseren van de ontwerpwedstrijd, inclusief — maar niet beperkt tot —consulenten, leveranciers en adviseurs, zijn uitgesloten van deelname.

3. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de organiserende partijen het recht voorbehouden om inzendingen te publiceren (inclusief — maar niet beperkt tot — prototypes, namen, afbeeldingen, schetsen) op de ROBOT LOVE website en in promotiemateriaal van de ontwerpwedstrijd. De deelnemer gaat er mee akkoord dat de organiserende partijen het recht hebben om ingezonden prototypes/designs te gebruiken voor de tentoonstelling. De organiserende partijen zullen de naam van de deelnemer bij zijn/haar inzending vermelden.

4. Er is geen mogelijkheid voor overleg of consultatie van de jury of organiserende partijen met betrekking tot uitkomst van de ontwerpwedstrijd of de selectie van inzendingen.

5. Er vindt geen (geschreven)correspondentie plaats over uitkomst, kwaliteit, beoordeling van ingezonden ontwerpen voor de ontwerpwedstrijd, behalve van de ontwerpers/deelnemers wiens werk is geselecteerd voor de tentoonstelling en/of prijs (maximum top-15)

6. De geselecteerde deelnemende ontwerpers worden benaderd om hun ideeën en ontwerpvoorstellen te ontwikkelen en af te maken voor de tentoonstelling; de geselecteerde deelnemers stemmen toe om hun prototypes voor de tentoonstelling de ontwikkelen en te voltooien in overeenkomst met advies en feedback van Stichting Niet Normaal.

7. Ingezonden ontwerpen en de voltooide prototypes van de top-15 deelnemers zijn in bruikleen van ROBOT LOVE tot aan het eind van de tentoonstelling. De organiserende partijen behouden het recht om de ontwerp inzendingen en prototypes zonder bijkomende kosten in bruikleen te houden na het eind van de tentoonstelling, indien sprake van verlenging of aanvullende (reizende) tentoonstelling.

8. Inzendingen die buiten de top-15 selectie vallen worden niet geretourneerd.

9. Het prijzengeld van € 1.000 voor winnende ontwerpen is bedoeld als investering om prototypes te ontwikkelen voor ROBOT LOVE/Cyborg Catwalk. Winnende deelnemers zijn verplicht om bewijs van investering te overleggen aan de organiserende partijen.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Bij het inzenden van een ontwerp voor de ontwerpwedstrijd, garandeert de deelnemer expliciet dat hij/zij geen inbreuk maakt op enige (auteurs)rechten van derden.

2. De deelnemer zal de organiserende partijen schadeloos stellen met betrekking tot alle claims en kosten, aansprakelijkheid en opgelopen schade in het geval dat de ontwerp inzending wordt verondersteld inbreuk te maken, of inbreuk maakt, op iemands copyrights, of op enige andere manier onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van een andere partij.

3. De deelnemer blijft de auteur van de (ontwerp) inzending en het prototype en is eigenaar van alle intellectuele rechten, inclusief copyright, in het ontwerp. Op verzoek van de pers of andere vergelijkbare instanties, zijn de organiserende partijen gerechtigd om inzendingen beschikbaar te stellen voor verslaggeving/publicatie inzake ROBOT LOVE ontwerpwedstrijd.

4. De deelnemer verstrekt de organiserende partijen een niet-exclusieve, doorlopende toestemming om al het materiaal, alle informatie en afbeeldingen van de inzending en prototypes kosteloos te gebruiken, te publiceren en te reproduceren in alle soorten media, voor promotiedoeleinden inzake de ontwerpwedstrijd of anderszins. De organiserende partijen zijn niet aansprakelijk in het geval de naam van de deelnemer is weggelaten als auteur van de ontwerpinzending of prototype.

Verantwoordelijkheid
1. De organiserende partijen en andere partijen betrokken bij het organiseren van de ontwerpwedstrijd zijn niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, opgelopen door deelnemers aan deze ontwerpwedstrijd.

2. De organiserende partijen kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige kosten die gemaakt zijn door de deelnemers inzake hun deelname aan de ontwerpwedstrijd.

3. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het regelen van transport en bezorging, op eigen kosten, van inzending voor de ontwerpwedstrijd (en de tentoonstelling, indien geselecteerd).

4. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid van de organiserende partijen met betrekking tot het weergeven van de juiste informatie over de ontwerpwedstrijd, zijn de organiserende partijen niet verantwoordelijk voor incomplete of incorrecte informatie.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, van de organiserende partijen is gelimiteerd tot de reparatie- of vervangingskosten voor prototypes van deelnemers, in zoverre deze gedekt zijn door de verzekeringsmaatregelen die gelden tijdens de tentoonstelling.

Concluderende maatregelen
1. Elk geschil of claim tegen de organiserende partijen moet ingediend in geschreven vorm.

2. De organiserende partijen en deelnemer streven er naar om elk geschil vriendschappelijk op te lossen. Als een dergelijke oplossing niet tot stand komt, zal elk geschil tussen de partijen worden beslecht voor een bevoegde rechtbank in Nederland, of deelnemer nu wel of niet een inwoner van Nederland is.

robot-child
InMoov by Gael LangevinFoto: Yethy
Praat met PIP!